Casuïstiek

Casuïstiek

Op deze pagina kan je zelf aan de slag met verschillende casuïstiek die geschreven zijn door zorgprofessionals.

De vier kaarten beschrijven elk een andere casuïstiek met daarbij een aantal verdiepende vragen waar je over na kan denken. Je kan de casuïstiek ook gebruiken voor andere onderdelen van ‘Zelf aan de slag!’.

Optitreren op afstand - Casus 1
Optimalisatie van hartfalenmedicatie - Casus 2
Uitleg medicatie/leefstijdadviezen en start van Hartzorg op Afstand - Casus 3
Duizeligheid en metingen - Casus 4