Ondersteuning zelfmanagement

Ondersteuning zelfmanagement

Op deze pagina kan je aan de slag gaan met ondersteuning van zelfmanagement door het invullen van een ASE-model. Je vindt hier een format voor het invullen van het model, een voorbeeld casus en een ingevuld ASE-model aan de hand van deze casus.

Hoe kan je zelf aan de slag met het ondersteunen van zelfmanagement?

De behandeling van chronisch hartfalen bestaat uit het instellen op medicatie en het geven van leefstijladviezen. Dit om verergering van hartfalen, complicaties en ziekenhuisopnames te voorkomen. Tegelijkertijd hebben deze factoren invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. Voor patiënten is het niet altijd gemakkelijk om alle adviezen op te volgen. De (verpleegkundige) zorgprofessional richt zich daarom op de ondersteuning van zelfmanagement van de patiënt. Indien het de patiënt niet lukt om de adviezen op te volgen kan je als zorgprofessional gebruik maken van het ASE-model. Dit model stelt dat het gedrag van de patiënt het beste te voorspellen is uit de intentie of de patiënt van plan is het gewenste gedrag te vertonen. Met andere woorden, is de patiënt van plan de adviezen op te volgen of niet? Drie factoren zijn hierbij van belang, de eigen opvattingen (attitude), de opvattingen van anderen (subjectieve norm) en de inschatting van eigen mogelijkheden het gedrag uit te voeren (eigen effectiviteit). Aangevuld met de barrières en vaardigheden die invloed hebben op de intentie om het gewenste gedrag te laten zien.

Download hier het lege format van het ASE-model om deze zelf in te vullen.
Kom je er niet helemaal uit? Bekijk hier dan een voorbeeld casus met het daarbij ingevulde ASE-model.
Verdiepende vragen bij de casus van Riet
  • Op welke factoren kun je het beste eerst focussen als zorgprofessionals om Riet te ondersteunen bij het opvolgen van de leefstijladviezen?
  • Wat vindt Riet het belangrijkste, waar wil zij zich wel op richten?
  • Is het verstandig om in gesprek te gaan met de echtgenoot, om hem te betrekken bij de behandeling?

De inhoud op deze pagina is samengesteld met behulp van:

Sassen, B. (2017) Gezondheidsbevordering en zelfmanagement, door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Bohn Stafleu van Loghum.