Waar is Hartzorg op Afstand?

Waar is Hartzorg op Afstand?

Hartzorg op Afstand is een dienst die op verschillende manier vorm gegeven kan worden. Binnen dit project is Isala Hartcentrum als goed voorbeeld beschreven. 

Op deze pagina wordt een bredere context gegeven van Hartzorg op Afstand binnen Nederland.

Zorgorganisaties met Hartzorg op Afstand

Hartzorg op Afstand is een dienst die niet alleen door Isala Hartcentrum wordt aangeboden, maar ook door andere zorgorganisaties. Iedere zorgorganisatie geeft op een eigen wijze vorm aan deze zorg. Hieronder wordt een overzicht gegeven waar meer te lezen is over zorgorganisaties die Hartzorg op Afstand aanbieden.

Harteraad - Locatiekaart

Harteraad heeft een kaart opgesteld met locaties voor hartfalen. Door binnen deze kaart te filteren op Telebegeleiding Hartfalen krijg je een overzicht met zorginstellingen die deze dienst aanbieden.

NVVC Connect HF

Op de pagina van NVVC Connect Hartfalen is een overzicht te vinden van de aangesloten Connect regio’s voor Hartfalen. Daarnaast zijn van alle aangesloten regio’s ook de regionale protocollen terug te vinden.

Leveranciers van meetinstrumenten

Een onderdeel van Hartzorg op Afstand zijn de leveranciers van de meetinstrumenten die patiënten nodig hebben om op afstand te kunnen meten. Er bestaan verschillende leveranciers waar je als zorginstelling mee kan samenwerken, met elk hun focus en kenmerken.

Wij geven hier een overzicht van een aantal leveranciers die in 2021 actief zijn.

HC@Home context
HC@Home
UMC Utrecht
Empower
Luscii
Luscii
Cardiologie Centra Nederland
Hartwacht
Philips Healthcare
Philips Motiva
Remendus
RemeCare
SanaNet Sanacoach
SanaCoach
The Box LUMC Leiden
The Box